İslami İlimler Fakültesi

 

FAKÜLTE KURULU

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Cemalettin İPEK

Başkan, Dekan V.

Doç. Dr. Hüseyin KURT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Üye (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Üye (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa BAYRAKTAR

Üye (Bölüm Başkanı)

 Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK

Üye

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı

Görevi

Prof.Dr. Cemalettin İPEK

Başkan, Dekan V.

Prof.Dr. Ahmet GÖKBEL

Üye

Prof.Dr. Mustafa KURT

Üye

Prof.Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

Üye

Doç.Dr. Hüseyin ŞİMŞEK

Üye

Doç.Dr. Hüseyin ÖZTÜRK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Üye