Bu bölüm İslam dininin inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair metinlerini, bu metinlere dayanan İslam ilim ve kültür mirasını akademik bir anlayışla ve ana kaynaklara dayalı olarak inceler. Günümüz gelişmeleriyle ortaya çıkan güncel dini sorunlara yeni bilgi ve teknolojik gelişmelerden de yararlanarak çözümler üretmeye çalışır.

 İslam inancının temellerinin atıldığı, İslam dininin temel esaslarının belirlendiği, İslami İlimler Fakültelerinin ana gövdesini oluşturan bu bölümde öğrencilere İslam’ı temel kaynakları üzerinden öğrenmelerini, anlamalarını, kavramalarını sağlama amaçlı bir eğitim verilmektedir. Bu bölümden ve bu fakülteden mezun olan bir öğrenci burada almış olduğu eğitim, anlayış, kavrayış ve yorumlama becerisi ile hayata atıldığı, görev aldığı ve genç bireylere ya da insanlara İslam’ı anlatmak ve öğretmek için misyonu olan gereksinimleri gerçekleştirmek üzere alanın temsilcisi olduğunda kendisine lazım olacak tüm donanımı kazanmış olarak bizim aramızdan ayrılacak, inşallah yarın ihtiyacımız olan insanları ve gelecekte öğrencimiz olacak genç nesillere ufuk açmak için bu donanımı kullanacaktır. İslam’ı doğru anlama ve yaşama noktasında şu an İslam coğrafyasının içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde bu ihtiyacın ehemmiyeti ve bunun bilincinde olarak İslam’a ve Hakka hizmet etmeyi şiar edinmiş bireylerinin varlığının önemi ortadadır. Bizler bu amaçla buradayız ve sizleri bekliyoruz. Selam ve dua ile…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı