T.C.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

(Senatonun 27.04.2018 tarih ve 2018/04-04 sayılı kararıyla kabul edilmiştir)

 

YENİ KAYITLAR

FAALİYETLER

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin e- devlet platformu üzerinden kesin kayıtları

ÖSYM Tarafından Belirlenecektir.

ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin şahsen başvuru ile kesin kayıtları

ÖSYM Tarafından Belirlenecektir.

İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavı (Sınav Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, yeri ve saati belirlenmek suretiyle yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin sınav tarihinden önce ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir).

13 Eylül 2018 Perşembe

13 Eylül 2018 Perşembe

 

TIP FAKÜLTESİ İLE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI HARİÇ, DİĞER TÜM AKADEMİK BİRİMLER

FAALİYETLER

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 8. Maddesi Kapsamında Ek Sınav Dönemi (Önlisans Birimleri için)

3 Eylül 2018 Pazartesi

21 Eylül 2018 Cuma

 

 

Açılacak derslerin İlgili birimlerce Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan edilmesi için son gün

28 Ağustos 2018 Salı

28 Ocak 2019 Pazartesi

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi ve öğrenci ders kayıtları

3 Eylül 2018 Pazartesi

10 Eylül 2018 Pazartesi

30 Ocak 2019 Çarşamba

4 Şubat 2019 Pazartesi

Danışman Onayları

3 Eylül 2018 Pazartesi

12 Eylül 2018 Çarşamba

30 Ocak 2019 Çarşamba

6 Şubat 2019 Çarşamba

Ders dönemi

17 Eylül 2018 Pazartesi

26 Aralık 2018 Çarşamba

11 Şubat 2019 Pazartesi

22 Mayıs 2019 Çarşamba

Ders ekleme-bırakma ve mazeret kayıtları (Danışman nezaretinde yapılacaktır). Belirtilen tarihlerden sonra alınan kararlar dikkate alınmayacaktır.

24 Eylül 2018 Pazartesi

26 Eylül 2018 Çarşamba

18 Şubat 2019 Pazartesi

20 Şubat 2019 Çarşamba

Yarıyıl sonu sınavları

2 Ocak 2019

Çarşamba

9 Ocak 2019

Çarşamba

23 Mayıs 2019 Perşembe

2 Haziran 2019 Pazar

Yarıyıl sonu sınavlarına ait notların sisteme girilmesi ve ilanı ile sınav belgelerinin idareye teslimi için son gün

15 Ocak 2019 Salı

10 Haziran 2019 Pazartesi

Bütünleme sınavları

17 Ocak 2019 Perşembe

20 Ocak 2019 Pazar

12 Haziran 2019 Çarşamba

16 Haziran 2019 Pazar

Bütünleme sınavlarına ait notların sisteme girilmesi ve ilanı ile sınav belgelerinin idareye teslimi için son gün

23 Ocak 2019 Çarşamba

21 Haziran 2019 Cuma

Tek ders sınavı başvuruları için son gün (ilgili birimlere)

24 Ocak 2019 Perşembe

24 Haziran 2019 Pazartesi

Tek ders sınavları

28 Ocak 2019 Pazartesi

26 Haziran 2019 Çarşamba

Tek ders sınav notlarının sisteme girilmesi, ilanı ve sınav belgelerinin idareye teslimi için son gün

29 Ocak 2019 Salı

28 Haziran 2019 Cuma

NOT :  Birimler tarafından yapılan yarıyıl ara sınav notlarının sisteme girişi için son gün; Güz Yarıyılı için 10 Aralık 2018, Bahar yarıyılında ise 6 Mayıs 2019 günüdür.

Bu tarihlere kadar sisteme girilmesi ve onaylanması gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır.

 

YATAY GEÇİŞ

FAALİYETLER

GÜZ DÖNEMİ (Lisans, Önlisans)

BAHAR DÖNEMİ (Önlisans)

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı resmi gazetede yayınlanan yatay geçişlere ilişkin yönetmeliğin 11 (7). maddesi kapsamında, önlisans programlarının 3. yarıyılı, lisans programlarının 2. ve 3. sınıfları için birimlerce ilave kontenjan belirlenmesi durumunda Rektörlüğe bildirilmesi için son gün

11 Haziran 2018 Pazartesi

24 Aralık 2018 Pazartesi

Yatay geçiş için başvurular (Başvurular internet üzerinden alınacaktır.)

23 Temmuz 2018 Pazartesi

3 Ağustos 2018 Cuma

10 Ocak 2019 Perşembe

18 Ocak 2019 Cuma

Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi (İlgili birimlerce)

23 Temmuz 2018 Pazartesi

8 Ağustos 2018 Çarşamba

11 Ocak 2019 Cuma

21 Ocak 2019 Pazartesi

İlgili birimlerce, yatay geçişe ilişkin onaylı listeler ile başvuru evraklarının Rektörlüğe teslimi için son gün

13 Ağustos 2018 Pazartesi

22 Ocak 2019 Salı

Yatay geçiş sonuçlarının ilan edilmesi (Rektörlükçe)

15 Ağustos 2018 Çarşamba

24 Ocak 2019 Perşembe

Yatay geçişi kabul edilen asıl adayların kesin kayıtları

27 Ağustos 2018 Pazartesi

31 Ağustos 2018 Cuma

28 Ocak 2019 Pazartesi

1 Şubat 2019 Cuma

Asıl adaylardan kayıt yapmayanların olması durumunda yerlerine yedek adaylardan ilan edilmesi (Rektörlükçe)

3 Eylül 2018 Pazartesi

4 Şubat 2019 Pazartesi

Yatay geçişi kabul edilen asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen yedek adayların kaydının yapılması

4 Eylül 2018 Salı

7 Eylül 2018 Cuma

5 Şubat 2019 Salı

8 Şubat 2019 Cuma

NOT :  Yükseköğretim Kurumları Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK MADDE-1’i kapsamında yapılacak olan yatay geçiş işlemlerinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen takvim ve esaslar çerçevesinde işlem yapılır. Üniversitemiz Senatosu tarafından ayrıca ilan edilecektir.

 

RESMİ TATİLLER (***)

RESMİ TATİL

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Süresi

Ramazan Bayramı

14 Haziran 2018 Perşembe

17 Haziran 2018 Pazar

3.5 Gün

Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

15 Temmuz 2018 Pazar

1 Gün

Kurban Bayramı

20 Ağustos 2018 Pazartesi

24 Ağustos 2018 Cuma

4.5 Gün

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2018 Perşembe

1 Gün

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim 2018 Pazar

29 Ekim 2018 Pazartesi

1.5 Gün

Yeni yıl

1 Ocak 2019 Salı

1 Gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2019 Salı

1 Gün

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2019 Çarşamba

1 Gün

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2019 Pazar

1 Gün

Ramazan Bayramı

4 Haziran 2019 Salı

7 Haziran 2019 Cuma

3.5 Gün

Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

15 Temmuz 2019 Pazartesi

1 Gün

(***) : Resmi tatil günlerinde sınav yapılamaz.

 

 

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ

FAALİYETLER

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Yabancı uyruklu öğrenci adaylığı için başvurular

4 Haziran 2018 Pazartesi

28 Haziran 2018 Perşembe

Başvuruların değerlendirilmesi (Dış İlişkiler Ofisi)

4 Haziran 2018 Pazartesi

28 Haziran 2018 Perşembe

Sonuçların ilanı (Dış İlişkiler Ofisi)

29 Haziran 2018 Cuma

29 Haziran 2018 Cuma

Asıl adayların kesin kayıtları (Dış İlişkiler Ofisi)

2 Temmuz 2018 Pazartesi

3 Ağustos 2018 Cuma

Asıl adaylardan kayıt yapmayanların olması durumunda yerlerine yedek adaylardan ilan edilmesi (Dış İlişkiler Ofisi)

6 Ağustos 2018 Pazartesi

 

Asıl adayların kayıt yaptırmaması durumunda, kayıt yaptırmayan asıl aday sayısı kadar, sırayla yedek adayların kaydının yapılması (Dış İlişkiler Ofisi)

3 Eylül 2018 Pazartesi

7 Eylül 2018 Cuma

Yedek adayların Başvuru yapmaması halinde Ek Başvuru İlanı

10 Eylül 2018 Pazartesi

 

Yedek adayların Başvuru yapmaması halinde Ek Başvuru Değerlendirilmesi

10 Eylül 2018 Pazartesi

14 Eylül 2018 Cuma

Ek Başvuru Değerlendirme sonuçlarının ilanı

17 Eylül 2018 Pazartesi

 

Ek Başvuru sonucunda kazanan adayların kesin kayıt işlemlerinin yapılması

18 Eylül 2018 Salı

20 Eylül 2018 Perşembe

Türkçe yeterlilik sınavı (Türkçe Ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi tarafında yapılacaktır.)

21 Eylül 2018 Cuma

 

AÇIKLAMA VE NOTLAR

Not : 1- Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9. Maddesi uyarınca Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir.
2-   ÖSYM ve AÖF sınavlarına rastlayan tarihlerde birimlerimiz sınav yapmayacaktır.
3-   Özel yetenek sınavlarıyla öğrenci kabulüne ilişkin takvim ayrıca ilan edilecektir.
4-   Arasınav tarihleri ilgili birimlerimizce belirlenecektir.
5-   Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin yazılı ve/veya sözlü sınavları Dış İlişkiler Ofisi tarafından ayrıca ilan edilebilir.