Kalite Yönetim Sistemine yönelik toplantı 25 Eylül 2018 Saat 10.00 tarihinde yapıldı. Fakülte Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Fakülte Sekreteri Cemalettin ELİBOL, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa BAYRAKTAR ve İslami İlimler Fakültesi akademik personeli katıldı. Toplantı esnasında 2018 yılı ilk 6 (altı) aylık süreç performans izlemesi, kalite faaliyet planı ve risklere yönelik gerçekleşen faaliyetler hususunda genel değerlendirme yapıldı.