05/09/2018 tarihinde Dekan Yrd. Mehmet Yıldırım ve Öğretim Elemanları Rektör ve İslami İlimler Dekan Vekilini ziyaret ederek istişarede bulundu.