Üniversitemiz tarafından 5. düzenlenen  Uluslar Arası Ahilik Sempozyumunda Fakültemiz Öğr. Üyesi Amira HUSSİEN tarafından"Emir Abdulkadir'in Fütüvvet ve Ahilik Anlayışı" konulu bildiri sunuldu.