Prof. Dr. Cemalettin İPEK (Dekan V.)

Kalite Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Hüseyin KURT (Dekan Yard.)

Birim Kalite Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK (Dekan Yard.)

Birim Risk Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER (Bölüm Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM (Bölüm Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa BAYRAKTAR (Bölüm Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nail KARAGÖZ

Üye

Cemalettin ELİBOL (Fak. Sekreteri)

Üye

Arş. Gör. Gökçe Zeynep AKIN

Üye

Arş. Gör. Rukiye ÇELEP

Üye

Arş. Gör. Orhan ÇİNİCİ

Üye

Şahin DALGALI (Bilg. İşletmeni)

Üye

Nurullah Talha ERBAŞI

Öğrenci Temsilcisi