Prof.Dr. Vatan KARAKAYA (Dekan V.)

Kalite Komisyon Başkanı

Doç.Dr. Hüseyin KURT (Dekan Yard.)

Birim Kalite Temsilcisi

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet YILDIRIM (Dekan Yard.)

Birim Risk Temsilcisi

Dr.Öğr.Üyesi Hatice DÜLBER (Bölüm Bşk.)

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Mustafa BAYRAKTAR (Bölüm Bşk.)

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Nail KARAGÖZ

Üye

Cemalettin ELİBOL (Fak. Sekreteri)

Üye

Arş.Gör. Gökçe Zeynep AKIN

Üye

Arş.Gör. Rukiye ÇELEP

Üye

Şahin DALGALI (Bilg. İşletmeni)

Üye

Nurullah Talha ERBAŞI

Öğrenci Temsilcisi