--- İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

--- İA-003-Giden Evrak İş Akışı

--- İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-008-Satın Alma İş Akışı

--- İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--- İA-016-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı

--- İA-026-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı