Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi
Prof. Dr. Emrullah FATİŞ Kelam Ve İtikadi İslam Mezhepleri
Dr. Öğr. Üyesi Sıddık BAYSAL Tefsir
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SAĞLAM Hadis
Dr. Öğr. Üyesi Suzan YILDIRIM Din Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa BAYRAKTAR Din Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR Fıkıh
Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK Tefsir
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM Siyer-İ Nebi Ve İslam Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman CANER Fıkıh
Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER Hadis
Dr. Öğr. Üyesi Mohammad BONJA Arap Dili Ve Belagatı
Dr. Öğr. Üyesi Amıra Samy Mahmoud HUSSIEN Arap Dili Ve Belagatı
Doç. Dr. Nail KARAGÖZ Kelam Ve İtikadi İslam Mezhepleri
Doç. Dr. Vesile ŞEMŞEK Siyer-İ Nebi Ve İslam Tarihi
Doç. Dr. Hüseyin KURT Tasavvuf
Öğr. Gör. İdris Sami SÜMER Kur'an-I Kerim Okuma Ve Kıraat İlmi
Öğr. Gör. Süleyman KILIÇ Kur'an-I Kerim Okuma Ve Kıraat İlmi
Öğr. Gör. Haneen I.I. Kehaıl HANEEN I.I. KEHAIL Arap Dili Ve Belagatı
Öğr. Gör. Mücahit TANRIBUYURDU Arap Dili Ve Belagatı
Araş. Gör Mehmet BOZKIRLI Hadis
Araş. Gör Rukiye ÇELEBİ Tefsir
Araş. Gör Nurullah Haydar YURDUSEVEN Din Bilimleri
Araş. Gör Orhan ÇİNİCİ Hadis
Araş. Gör Rumeysa YAŞAR Fıkıh
Araş. Gör Celal ESEN Kur'an-I Kerim Okuma Ve Kıraat İlmi
Araş. Gör Elif HALİLOĞLU YILDIRIM Siyer-İ Nebi Ve İslam Tarihi
Araş. Gör Harun ASLAN Kelam Ve İtikadi İslam Mezhepleri
Araş. Gör Cevher Muhammed DAYI İslam Felsefesi
Araş. Gör Şadiye Sümeyye BİLGE Din Bilimleri
Araş. Gör Mustafa ÖZÇELİK Arap Dili Ve Belagatı