TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI


Prof. Dr. Emrullah FATİŞ 

  
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜM BAŞKANI

Doç. Dr. Vesile ŞEMŞEK 01.11.2022

 
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI 


Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜNGÖR 18.11.2022
     

Ana Bilim Dalı Adı

Ana Bilim Dalı Başkanları 05.03.2021

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Prof. Dr. Emrullah FATİŞ

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Başkanı

Öğr. Gör. İdris Sami SÜMER

Tefsir Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Sıddık BAYSAL

Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Hüseyin KURT

Fıkıh Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR

Hadis Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanı

Öğr. Gör  Mucahit TANRIBUYURDU

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir ATLANSOY

Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa BAYRAKTAR

İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Numan RAKİPOĞLU