Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Emrullah FATİŞ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Sıddık BAYSAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa BAYRAKTAR

Üye

 

Birim Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Hüseyin KURT

Koordinatör

Arş. Gör. Rukiye ÇELEBİ

Üye

Arş. Gör. Orhan ÇİNİCİ

Üye

Arş. Gör. Mehmet BOZKIRLI

Üye

 

Müfredat Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Emrullah FATİŞ (Dekan)

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Suzan YILDIRIM (Dekan Yardımcısı)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman CANER (Dekan Yardımcısı)

Üye

Prof. Dr. Emrullah FATİŞ (Temel İslam Bilimleri Bölümü Bşk.)

Üye

Doç. Dr. Vesile ŞEMŞEK (İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜNGÖR (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bşk.)

Üye

Prof. Dr. Emrullah FATİŞ (Kelam ve İtikadi İslam Mezh. Anabilim Dalı Bşk.)

Üye

Doç. Dr. Hüseyin KURT (Tasavvuf Anabilim Dalı Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sıddık BAYSAL (Tefsir Anabilim Dalı Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER (Hadis Anabilim Dalı Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR (Fıkıh Anabilim Dalı Bşk.)

Üye

Öğr. Gör. İdris Sami SÜMER (Kur’an Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı Bşk.)

Üye

Öğr. Gör. Mücahit TANRIBUYURDU (Arap Dili ve Bel. Anabilim Dalı Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM (Siyer-i Nebi Anabilim Dalı Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ATLANSOY (Osmanlı Türkçesi Anabilim Dalı Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa BAYRAKTAR (Din Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Numan RAKİPOĞLU (İslam Felsefesi Anabilim Dalı Bşk.)

Üye

Arş. Gör. Mehmet BOZKIRLI

Üye

Arş. Gör. Mustafa ÖZÇELİK

Üye

Arş. Gör. Şadiye Sümeyye BİLGE

Üye

 

Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜNGÖR

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa BAYRAKTAR

Üye

Arş. Gör. Harun ASLAN

Üye

Program ve Sınav Komisyonu

Doç. Dr. Suzan YILDIRIM

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENGİL

Üye

Öğr. Gör. Mücahit TANRIBUYURDU

Üye

Arş. Gör. Rukiye ÇELEBİ

Üye

Arş. Gör. Hatice KUYUCULAR

Üye

 

 

Öğrenme Yönetim Sistemi Sorumlusu

Arş. Gör. Nurullah Haydar YURDUSEVEN

Arş. Gör. Cevher Muhammet DAYI

Arş. Gör. Mehmet BOZKIRLI

Akademik Gelişim Destek Birim Temsilcisi

Arş. Gör. Nurullah Haydar YURDUSEVEN

Kariyer Koordinatörü

Arş. Gör. Harun ASLAN

Bologna Koordinatörlüğü 

Dr. Öğr. Üyesi Numan RAKİPOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENGİL    

Arş. Gör. Cevher Muhammet DAYI


 AYDEP Koordinatörlüğü

Görev

Ünvanı - Adı Soyadı

Başkan

Doç. Dr. Suzan YILDIRIM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman CANER

Üye

Arş. Gör. Nurullah Haydar YURDUSEVEN

Üye

Arş. Gör. Orhan ÇİNİCİ

 

 

 

 

Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ATLANSOY

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Sıddık BAYSAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR

Üye

Arş. Gör.  Mustafa ÖZÇELİK

Üye

 

 

Muafiyet ve İntibak Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENGİL

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman CANER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SAĞLAM

Üye

Arş. Gör. Cevher Muhammet DAYI

Üye

 

 

Burs Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Üye

Öğr. Gör. Süleyman KILIÇ

Üye

Arş. Gör. Orhan ÇİNİCİ

Üye

 

 

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜNGÖR

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Suzan YILDIRIM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENGİL

Üye

Arş. Gör. Hatice KUYUCULAR

Üye

Arş. Gör. Şadiye Sümeyye BİLGE

Üye

Arş. Gör. Mehmet BOZKIRLI

Üye

 

 

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Emrullah Fatiş (Dekan)

Kalite Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Hüseyin KURT

Birim Kalite Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Caner (Dekan Yrd.)

Birim Risk Temsilcisi

Prof. Dr. Emrullah FATİŞ (Bölüm Bşk.)

Üye

Doç. Gör. Vesile ŞEMŞEK (Bölüm Bşk.)

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Ali GÜNGÖR (Bölüm Bşk.)

Üye

Bekir TEKİN (Fakülte Sekreteri)

Üye

Arş. Gör. Rukiye ÇELEBİ

Üye

Arş. Gör. Orhan ÇİNİCİ

Üye

Arş. Gör. Mehmet BOZKIRLI

Üye

Talha Selahaddin DEMİR

Öğrenci Temsilcisi

 

 Birim Akreditasyon Sorumlusu: Doç. Dr. Hüseyin KURT   


Kurumsal Akreditasyon Ölçütleri

Görevlendirilecek Personelin Adı Soyadı

Kalite Güvencesi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ATLANSOY

Eğitim-Öğretim

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENGİL

Araştırma ve Geliştirme

Dr. Öğr. Üyesi Numan RAKİPOĞLU

Toplumsal Katkı

Öğr. Gör. İdris Sami SÜMER

 

Birim Akademik Değerlendirme Komisyonu 

Sıra

Ünvanı Adı Soyadı

 

1

Doç. Dr. Hüseyin KURT

Asil

2

Dr. Öğr. Üyesi Numan RAKİPOĞLU

Asil

3

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜNGÖR

Asil

4

Dr. Öğr. Üyesi Suzan YILDIRIM

Yedek

5

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman CANER

YedekÖğrenci Kalite Elçileri

Adı Soyadı

Sınıfı ve Görevi

Talha Selahaddin DEMİR

Fakülte Kalite Elçisi

Talha Selahaddin DEMİR

1. Sınıf Kalite Elçisi

Enes Burak COŞKUN

2. Sınıf Kalite Elçisi

Betül BOZYİĞİT

3. Sınıf Kalite Elçisi

Zeynep ÇAKIR

4. Sınıf Kalite Elçisi

Sad KAPLAN

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Kalite Elçisi