İslami İlimler Fakültemiz Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 8 Nisan 2016 tarih ve 2016/8562 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararıyla kurulmuştur.

Fakülte binamızın yapımı hayırsever Muzaffer Marşap’ın katkılarıyla devam etmektedir. 

Toplam 5 kattan oluşacak binamızda 47 adet öğretim elemanı odası, 22 adet sınıf, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 153 kişilik toplantı odası, birer adet kütüphane ve kafeterya bulunacaktır.

İslami İlimler Fakültesi bünyesinde;

Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri bölümleri bulunmaktadır.

Temel İslam Bilimleri Bölümünde;

Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri, Arap Dili ve Belagatı, Tasavvuf anabilim dalları,

İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde;

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi, Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı, İslam Sanatları ve Dini Musiki anabilim dalları,

Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde ise;

İslam Felsefesi, Din Bilimleri anabilim dalları, bulunmaktadır.             

Fakültemizde hâlihazırda 23 öğretim elemanı bulunmaktadır. Fakültemiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 80 öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Hedefimiz İslam dinine uygun bir dünya hayatı için Müslümanlara rehberlik edecek, inançlı ve ahlaklı bireyler yetiştirmek ve bu bireylerin dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında bilgi üreten, yayan ve hayata tatbik eden kişiler olmalarını sağlamaktır. 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 13:32:41
Guncelleme Tarihi: 2020-11-29 12:52:35