Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü, Komisyonları ve Öğrenme Yönetim Sistemi

Birim Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü

 Doç. Dr. Hüseyin KURT

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK

Üye

Arş. Gör. Şadiye Sümeyye BİLGE

Üye

Arş. Gör. Cevher Muhammed DAYI

Üye

 

Müfredat Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu

 Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK

Başkan

Arş. Gör. Harun ASLAN

Üye

Arş. Gör. Mehmet BOZKIRLI

Üye

 

 

Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Mustafa BAYRAKTAR

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Suzan YILDIRIM

Üye

Arş. Gör. Rukiye ÇELEBİ

Üye

 

Program ve Sınav Komisyonu

Doç. Dr. Hüseyin KURT

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR

Üye

Arş. Gör. Mustafa ÖZÇELİK

Üye

  

Öğrenme Yönetim Sistemi Sorumlusu

Doç. Dr. Hüseyin KURT

  

Akademik Gelişim Destek Birim Temsilcisi

Arş. Gör. Nurullah Haydar YURDUSEVEN

 

Kariyer Koordinatörü

Arş. Gör. Harun ASLAN

 

Bologna Koordinatörlüğü 

Dr. Öğr. Üyesi Sıddık BAYSAL

Arş. Gör. Cevher Muhammet DAYI

 

 

AYDEP Koordinatörlüğü

Görev

Ünvanı, Adı Soyadı

Başkan

Doç. Dr. Hüseyin KURT

Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK

Üye

Arş. Gör. Orhan ÇİNİCİ

Üye

Arş. Gör. Nurullah Haydar YURDUSEVEN

  

Birim Akademik Değerlendirme Komisyonu 

Sıra

Ünvanı, Adı Soyadı

Bölümü

 

1

Prof.. Dr. Emrullah FATİŞ

Temel İslam Bilimleri

Asil

2

Doç. Dr. Hüseyin KURT

Temel İslam Bilimleri

Asil

3

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

İslam Tarihi ve Sanatları

Asil

4

Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa BAYRAKTAR

Felsefe ve Din Bilimleri

Yedek

5

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Temel İslam Bilimleri

Yedek

 

Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa BAYRAKTAR

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Üye

 

Muafiyet ve İntibak Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa BAYRAKTAR

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Üye

  

Burs Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Hüseyin KURT

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa BAYRAKTAR

Üye

 

Staj Komisyonu

Doç. Dr. Hüseyin KURT

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Suzan YILDIRIM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa BAYRAKTAR

Üye

Arş. Gör. Şadiye Sümeyye BİLGE

Üye

 

 

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Emrullah FATİŞ

Doç. Dr. Hüseyin KURT

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BAYRAKTAR

  

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Cemalettin İPEK (Dekan V.)

Kalite Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Hüseyin KURT (Dekan Yrd.)

Birim Kalite Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK (Dekan Yrd.)

Birim Risk Temsilcisi

Prof. Dr. Emrullah FATİŞ (Bölüm Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM (Bölüm Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa BAYRAKTAR (Bölüm Bşk.)

Üye

Bekir TEKİN (Fakülte Sekreteri)

Üye

Arş. Gör. Rukiye ÇELEBİ

Üye

Arş. Gör. Mehmet BOZKIRLI

Üye

Nurullah Talha ERBAŞI

Öğrenci Temsilcisi


Kalite Yönetim Sistemi Görev Dağılımı 

Komisyon

Başkan

Üye

Üye

Faaliyet Planı

Doç. Dr. Hüseyin

Fakülte Sekreteri

 

 

KURT

Bekir TEKİN

 

Risk Tespit ve İzleme

Dr. Öğr. Üyesi İsa

Arş. Gör. Rukiye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet

Formu

KANİK

ÇELEBİ

BAYRAKTAR

Süreç Performans

Dr. Öğr. Üyesi Hatice

Arş. Gör. Orhan

Dr. Öğr. Üyesi Nail

Parametreleri

DÜLBER

ÇİNİCİ

KARAGÖZ

Paydaş İlişkileri

Dr. Öğr. Üyesi M.

Fakülte Sekreteri

 

Tablosu

Mustafa

Bekir TEKİN

 

 

BAYRAKTAR

 

 

Acil Eylem Planı

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Sıddık

Arş. Gör. Mustafa

 

Mehmet YILDIRIM

BAYSAL

ÖZÇELİK

 

 

 

 Birim Akreditasyon Sorumlusu  Doç. Dr. Hüseyin KURT   (23.09.2021)

 

Kurumsal Akreditasyon Ölçütleri

Görevlendirilecek Personelin Adı Soyadı

 

Kalite Güvencesi Sistemi

Arş. Gör. Mehmet BOZKIRLI

Eğitim-Öğretim

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa BAYRAKTAR

Araştırma ve Geliştirme

Arş. Gör. Celal ESEN

Toplumsal Katkı

Öğr. Gör. İdris Sami SÜMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-02-23 12:31:31
Guncelleme Tarihi: 2021-10-11 13:54:54