Hadis metinlerini, geçirdiği tarihî süreci de dikkate alarak, hadis usûlü kuralları çerçevesinde araştıran ve bunların güncel yorumlarını yapmaya çalışan anabilim dalıdır. “Hadis”, “Hadis Usûlü”, “Hadis Tarihi”, “Günümüz Hadis Problemleri”, “Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar” gibi dersler okutulmaktadır.

Bu derste başlangıçtan günümüze hadis tarihi ve usulü, temel konuları, eserleri ve kavramlarıyla incelenecektir

Bu dersi alan öğrenci hadis tarihi ve usulü konusunda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olur.

Hadis ilminin kronolojik olarak gelişimini fark eder.

Hadis alanında farklı türler hakkında bilgi sahibi olur.

Siyasi ve sosyal olaylarla fikri oluşumlar arasındaki bağıntının ayırımına varır.

Hadis tarihinin seçkin simalarının biyografileriyle tanışır.

Kutub-i Sitte Öncesi ve Sonrası Kaynaklar Hadis Edebiyatındaki yerini öğrenir.

Bu eserlerin müelliflerini, müelliflerin metodlarını tanır, eserlerin uslup ve içeriklerini kavrar.

Olusturulma Tarihi:2017-10-16 12:28:37
Guncelleme Tarihi: 2018-05-07 11:24:02