İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜM BAŞKANI 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM


 Bu bölüm İslam dininin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarihi süreci konu edinmekte ve İslam tarihinde meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları incelemektedir. Bu bağlamda İslam öncesi Arap toplumu, İslam’ın doğuşu, dört halife dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır. Müslümanlar tarafından oluşturulan kurumlar ile bilim ve kültür geleneği de bu bölüm içinde araştırılmaktadır. Ayrıca Müslümanların ilgilendikleri sanat dalları, edebiyat ve musiki de bu bölümün uhdesinde yer alan diğer başlıklardır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde yer alan anabilim dalları şunlardır:

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 

İslam Sanatları ve Dini Musiki Anabilim dalı 

 

Olusturulma Tarihi:2018-05-07 11:38:07
Guncelleme Tarihi: 2020-12-17 20:08:47