1.       İslam tarihçiliğinin başlangıcı,

2.       Kaynakları,

3.       Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi

4.       Tarih boyunca İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Müslüman-Türk devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri incelenir.

Bu ana bilim dalı içerisinde ““Siyer ve Kaynakları”, Bütün yönleriyle Peygamberimizin vefatına kadar Hayat’ının bütün yönleri, İslam Tarihi”, “İslam Kurumları Tarihi”, “İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası”, “Paleografi”, “Türk Kültür Tarihi” gibi dersler yer almaktadır.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:08:03
Guncelleme Tarihi: 2018-04-10 10:56:18