1. Türklerin Müslüman olmalarından günümüze kadar yaşamış belli başlı edebiyatçılar,

2. Bunların kaleme aldıkları önemli eserler,

3. Edebî şekil ve türler,

4. Metin inceleme ve şerhi, ele alınan belli başlı konulardır.

Bu anabilim dalı içerisinde “Farsça”, “Türk Tasavvuf Edebiyatı”, “Osmanlıca Edebi Metinler” gibi seçmeli dersler de yer almaktadır. 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:13:59
Guncelleme Tarihi: 2018-05-07 13:08:36