İslam Felsefesi Anabilim Dalı, İslami İlimler Fakültesinin Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü bünyesinde akademik faaliyet gösteren iki Anabilim dalından biridir. Anabilim Dalımız, İslam Felsefesi, Mantık ve İslam Ahlakı olmak üzere üç bilim dalından oluşmaktadır.

 

1. İslam Felsefesi Bilim Dalı:

9. Yüzyıldan itibaren Müslüman düşünürlerin Grek ve Helenistik felsefe/bilim mirasını tercümeler yoluyla tahsil edip, entelektüel çabalarıyla geliştirerek özgün bir yapıya kavuşturdukları düşünce tarzını araştıran bir bilim dalıdır. İslam felsefesinin ana konuları varlık ve bilgi olup mahiyet, imkân, zorunluluk ve illiyet gibi temel problemleri ele almaktadır. Bunların yanında ahlak ve siyaset felsefesi gibi pratik felsefe çalışmalarını da konu edinmektedir.

 

2. İslam Ahlakı Bilim Dalı:

Naslara dayalı dini ahlakın yanı sıra Müslüman filozofların geliştirdiği psikoloji temelli fazilet ahlakı ve çağdaş düşünürlerin oluşturduğu literatüre dayalı olarak ödev ahlakı da incelenmektedir. İyi, erdem, sorumluluk, müeyyide, değer ve mutluluk, ahlak düşüncesinin belli başlı kavramlarından bazılarıdır. Özellikle Farabi, Ebu Bekir er-Razi, İbn Miskeveyh, Tusi, Devvani ve Kınalızade gibi filozofların ahlak alanındaki eserleri bu bilim dalının temel literatürünü oluşturmaktadır.

 

3. Mantık Bilim Dalı:

Klasik mantık araştırmaları ve eğitim faaliyeti yapılmaktadır. Delalet, beş tümel, kategoriler, önermeler, istidlal şekilleri, kıyas ve beş sanat mantık bilim dalının başlıca konuları arasında yer almaktadır. Mantık bilim dalı kapsamında Farabi, İbn Sina, Ebheri ve Katibi gibi büyük mantıkçıların eserleri mütalaa edilmekte ve meseleler problematik olarak incelenmektedir.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:21:49
Guncelleme Tarihi: 2018-02-28 12:07:21