8 Mart’ta başlatılan Kadın Akademisi eğitimlerine devam ediyor. Daha önce ilan edilen programa uygun olarak “İslam’da Kadın ve Aile” adlı oturum 30 Mart 2021’de Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Nur Çetin’in açılış konuşması ile başlamıştır. Moderatörlüğü Doç. Dr. Emine Şener, eğiticiliğini Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım Hocamızın yaptığı “İslam’da Kadın ve Aile” adlı oturumda; Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve İslam’da kadın ve ailenin yeri ayrı ayrı incelenerek, detaylı bir karşılaştırma ile sunulmuştur. Katılımcıların yoğun ilgisiyle süren oturumda, Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım Hocamız farklı perspektiften, oldukça zengin bir içerikle İslam’da kadın ve ailenin yeri ve önemini anlatarak, katılımcılara bir kez daha sahip olduğumuz değerlerin farkındalığını yaşatmıştır. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım, oturumun sonunda, sözlerini Hacı Bektaş-ı Veli’nin aşağıdaki beyitleriyle ile tamamlamıştır:

“Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde,

Hakk'ın yarattığı her şey yerli yerinde.

Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok,

Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.”

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-04-02 13:57:57
Guncelleme Tarihi: 2021-04-02 13:59:10