Fakültemiz Araştırma Görevlisi Harun ASLAN 29.05.2021 tarihinde İslam Dünyasında Üniversiteler ve İslami İlimler Uluslararası Sempozyumu''nda İran'da İlahiyat Fakülteleri: Tahran Üniversitesi İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi Üzerine Bir Analiz başlıklı tebliği sundu. 

 

Olusturulma Tarihi:2021-06-02 12:30:26
Guncelleme Tarihi: 2021-06-02 12:34:42