Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü, Komisyonları ve Öğrenme Yönetim Sistemi

Birim Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü

 Doç. Dr. Hüseyin KURT

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK

Üye

Arş. Gör. Şadiye Sümeyye BİLGE

Üye

Arş. Gör. Cevher Muhammed DAYI

Üye


Müfredat Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu

 Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK

Başkan

Arş. Gör. Harun ASLAN

Üye

Arş. Gör. Mehmet BOZKIRLI

Üye


Akreditasyon Komisyonu

 Prof. Dr. Emrullah FATİŞ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Üye

Arş. Gör. Celal ESEN

Üye


Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Mustafa BAYRAKTAR

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Suzan YILDIRIM

Üye

Arş. Gör. Rukiye ÇELEBİ

Üye

Program ve Sınav Komisyonu

Doç. Dr. Hüseyin KURT

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR

Üye

Arş. Gör. Mustafa ÖZÇELİK

Üye

Öğrenme Yönetim Sistemi Sorumlusu

Doç. Dr. Hüseyin KURT

Olusturulma Tarihi:2021-03-08 10:36:17
Guncelleme Tarihi: 2021-04-16 18:32:54