Prof. Dr. Cemalettin İPEK (Dekan V.)

Kalite Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Hüseyin KURT (Dekan Yard.)

Birim Kalite Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK (Dekan Yard.)

Birim Risk Temsilcisi

Prof. Dr. Emrullah FATİŞ (Bölüm Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM (Bölüm Bşk.)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa BAYRAKTAR (Bölüm Bşk.)

Üye

Bekir TEKİN (Fakülte Sekreteri)

Üye

Arş. Gör. Rukiye ÇELEBİ

Üye

Arş. Gör. Mehmet BOZKIRLI

Üye

Nurullah Talha ERBAŞI

Öğrenci Temsilcisi

Olusturulma Tarihi:2017-06-19 08:22:37
Guncelleme Tarihi: 2021-04-09 13:34:27