Fakültemiz Süreçleri:

1.0.-EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNETMEK

1.1.-Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi      

1.2.-Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi        

1.3.-Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi

1.4.-Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

1.6.-Uzaktan Eğitimin Yönetimi          

2.0.-İDARİ VE DESTEK HİZMETLERİNİ YÖNETMEK

2.3.-İnsan Kaynaklarının Yönetimi      

5.0.-TOPLUMSAL KATKIYI YÖNETMEK

5.5-Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Olusturulma Tarihi:2021-03-08 10:37:59
Guncelleme Tarihi: 2021-08-04 10:36:33