İSLAMİ İLİMLER PROGRAMI

1.1.- Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.2.- Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi

1.3.  Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi

1.4.  Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi

2.3.  İnsan Kaynaklarının Yönetimi

5.5.  Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Olusturulma Tarihi:2021-03-08 10:38:12
Guncelleme Tarihi: 2021-09-29 06:32:11