KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP) FAKÜLTE KOMİSYONU

Birim Akreditasyon Sorumlusu  

Doç. Dr. Hüseyin KURT

Kalite Güvencesi Sistemi

Arş. Gör. Mehmet BOZKIRLI

Eğitim-Öğretim

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa BAYRAKTAR

Araştırma ve Geliştirme

Arş. Gör. Celal ESEN

Toplumsal Katkı

Öğr. Gör. İdris Sami SÜMER