KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP) FAKÜLTE KOMİSYONU

Birim Akreditasyon Sorumlusu  

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa BAYRAKTAR

Kalite Güvencesi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ATLANSOY

Eğitim-Öğretim

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENGİL

Araştırma ve Geliştirme

Dr. Öğr. Üyesi Numan RAKİPOĞLU

Toplumsal Katkı

Öğr. Gör. Süleyman KILIÇ