BİRİM EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞ

S. NO

GÖREVİ

UNVANI-ADI SOYADI

1

KOORDİNATÖR- DEKAN YRD.

Doç. Dr. Hüseyin KURT

2

ÜYE-DEKAN YRD.

Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK

3

ÜYE

Arş. Gör. Şadiye Sümeyye BİLGE

4

ÜYE

Arş. Gör. Cevher Muhammed DAYI

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ SORUMLUSU

S. NO

GÖREVİ

UNVANI-ADI SOYADI

1

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Hüseyin KURT

MÜFREDAT GELİŞTİME KOMİSYONU

S. NO

GÖREVİ

UNVANI-ADI SOYADI

1

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK

2

ÜYE

Arş. Gör. Harun ASLAN

3

ÜYE

Arş. Gör. Mehmet BOZKIRLI

AKREDİTASYON KOMİSYONU

S. NO

GÖREVİ

UNVANI-ADI SOYADI

1

BAŞKAN

Doç. Dr. Hüseyin KURT

2

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa BAYRAKTAR

3

ÜYE

Öğr. Gör. İdris Sami SÜMER

4

ÜYE

Arş. Gör. Celal ESEN

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

S. NO

GÖREVİ

UNVANI-ADI SOYADI

1

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa BAYRAKTAR

2

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Suzan YILDIRIM

3

ÜYE

Arş. Gör. Rukiye ÇELEBİ

PROGRAM VE SINAV KOMİSYON

S. NO

GÖREVİ

UNVANI-ADI SOYADI

1

BAŞKAN

Doç. Dr. Hüseyin KURT

2

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa BAYRAKTAR

3

ÜYE

Arş. Gör. Mustafa ÖZÇELİK