1.0.-EĞITIM VE ÖĞRETIMI YÖNETMEK

       1.1 Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi

       1.2 Eğitim Öğretim Uygulamalarının Yönetimi

       1.3 Eğitim Öğretimin İzlemesinin Değerlendirilmesinin Yönetimi

       1.4 Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

       1.6 Uzaktan Eğitimin Yönetimi Yönetimi

2.0.-İDARI VE DESTEK HIZMETLERINİ YÖNETMEK

       2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi

5.0.-TOPLUMSAL KATKIYI YÖNETMEK

      5.2 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yönetimi
  
      5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi