1.1 Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.2 Eğitim Öğretim Uygulamalarının Yönetimi

1.3 Eğitim Öğretimin İzlemesinin Değerlendirilmesinin Yönetimi

1.4 Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

1.6 Uzaktan Eğitimin Yönetimi Yönetimi

2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi

5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi